Samla, sortera, ta hand om – En utställning om samlande

-
En samling blir sällan färdig – det finns alltid plats för ett föremål till.

Samlandet är en aktivitet som följt människan under historien. I de äldsta samhällena handlade insamlandet av föda och förnödenheter om överlevnad. Idag är samlandet framförallt något vi förknippar med fritid och hobby. Att samla är ofta lustfyllt. Samlarens jakt efter nya föremål kan drivas av både nyfikenhet, kärlek och habegär. En samling blir sällan färdig – det finns alltid plats för ett föremål till.

Om det privata samlandet är kopplat till glädje och avkoppling är det offentliga samlandet snarare knutet till en vilja att skapa ordning och systematik.

Vid sidan av de privata samlarna finns i vårt samhälle också ett omfattande offentligt samlande. Museer, universitet och andra institutioner har under århundraden byggt upp stora föremålssamlingar och dokumentarkiv. Om det privata samlandet är kopplat till glädje och avkoppling är det offentliga samlandet snarare knutet till en vilja att skapa ordning och systematik.

Karin Johansson, smyckekonstnär. Foto: elStudio

Många konstnärer inom olika discipliner intresserar sig idag för samlandet som fenomen. En del arbetar med teman som knyter an till samlandets historia och skapar bilder som berättar om relationen mellan människa och ting. Andra använder sig av samlandet som metod och låter sitt arbete ta formen av ett faktiskt insamlingsarbete av föremål och historier.

I utställningen visas både konstnärliga verk och delar av privata samlingar inom en rad olika föremålsområden. Med utställningen vill RIAN designmuseum lyfta fram samlandet som fenomen, men också starta en diskussion om kommande insamlingsverksamhet vid museet. Ska RIAN satsa på att bygga upp en designsamling, vad ska den i så fall innehålla, och vad ska samlingen användas till?

I utställningen medverkar smyckekonstnärerna Daniel Kruger (Tyskland), Warwick Freeman (Nya Zeeland) och Karin Johansson, konstnären Meira Ahmemulic, textilkonstnärerna Kari Steihaug (Norge) och Frida Breife, silversmeden David Clarke (Storbritannien), konstnären Joe Hedlund, träskulptören Erlend Leirdal (Norge), glasformgivaren Carina Seth-Andersson och keramikern Edmund de Waal (Storbritannien).