Shibori – to dye for

-
Shibori är en uråldrig japansk färgningsteknik där du kastas mellan det slumpartade och strängt kontrollerade.

Ordet Shibori betyder vrida, pressa, knyta och dra åt. Den tidskrävande arbetsprocessen kan resultera i spännande mönstrade tygvåder och vackra skulpturala uttryck – det vet du dock först efter infärgningen är klar. ”Förväntningarna är enorma” berättar formgivaren Åsa Wallenström.

Det liknar känslan när man som barn ska öppna ett fantastiskt paket.

I Shibori – to dye for på Falkenbergs museum visas resultatet av tolv formgivares utforskande av shiboris möjligheter. Leyun Wangs intrikata och nästan kalejdoskopisk mönstrade skulpturer visas vid sidan om Eva Marmbrandts mer minimalistiska rumsavdelare. Katarina Brieditis matta Vintergatan är framtagen inom projektet Re Rag Rug i samarbete med Katarina Evans. Samtliga verk i utställningen är skapade under en fristående vidareutbildningen på Konstfack hösten 2012. Textilkonstnären Eva Lagnert har sedan hon stötte på tekniken i början på 80-talet fascinerats av shiboris möjligheter och redan 2002 startade hon utbildningen. Konstnärer, formgivare, arkitekter, scenografer samt kostymörer har sökt sig till kursen. Detta har bidragit till att denna uråldriga teknik har utvecklats fritt utifrån den japanska traditionen, genom korsbefruktningar med deltagarnas olika kunskaper.

Elsa Chartin

Shibori är besläktad med den mer bekanta tekniken batik vilken är Indonesiens motsvarighet. De båda kallas reservagetekniker. Det innebär att man på olika sätt hindrar delar av tyget från att färgas. Det kan göras med hjälp av träklossar, vikningar, sömmar, stygn och knutna trådar. Uttrycken är mycket varierande med vackra färgskiftningar i allt ifrån stora block till små mönstrade detaljer. Shibori kan utöver färgning också innebära att man formar om det textila materialet tredimensionellt.

I utställningen på Falkenbergs museum medverkande formgivararna Barbara Berther, Katarina Brieditis, Elsa Chartin, Christel Kurén, Birgitta Lagerqvist, Eva Lagnert, Eva Lamby, Eva Marmbrandt, Eva Rosengren, Leyun Wang, Åsa Wallenström, Karin Welin