Shop Show

-
Samspelet mellan konsumtion & produktion – någon betalar alltid priset

Hållbarhet och design är temat för utställningen Shop Show på Falkenbergs museum hösten 2014. Ett 30-tal nordiska och internationella designers medverkar. Deras formgivning visar på starka visioner om hållbar design. De vill förändra processer för tillverkning. Produktion behöver inte förutsätta yta och snabb konsumtion.

Lust är den starkaste drivkraften till förändring.

Föremål är viktiga i allas liv. Vi kan inte sluta tillverka och köpa saker. Däremot är det hög tid att vi börjar bry oss om skillnaden mellan bra saker och dåliga saker. Vilka föremåls tillkomst och karaktär kan vi stå för? Vilka prylar är bara skräp? I Shop Show belyses dessa frågor.

Ungefär hälften av de medverkande designerna kommer från de nordiska länderna, hälften från övriga Europa och världen.

Citatet kommer från designerduon Studio Swine; Azusa Murakami och Alexander Groves, i London och Sao Paulo, Brasilien.

T-shirt, Brave

T-shirt, Brave

Deras Can City är en mobil anläggning för att smälta ner aluminiumet i förbrukade öl- och läskburkar. Med Can City återvinns de direkt på gatan av skrotsamlare i brasilianska metropoler. Metallen blir till nya saker, t ex möbler. Som energikälla för smältanläggningen används restolja från närliggande kaféer. Design nära besläktad med revolution.

I utställningen visas även verk av t ex finländska Company, isländska Vík Prjónsdóttir och norska Nånkåtån. Liksom Studio Swine tar de fasta på att design inte främst måste handla om yta. Det kan lika gärna fokusera på estetik och starka visioner om hållbarhet. Det viktiga kan vara process, transparens och kreativ samverkan. Detta är värden som starkt motsäger kopplingen mellan design och snabb konsumtion.

Designduon Company söker inspiration i udda fabrikers historia världen över. Gruppen Vík Prjónsdóttir består av tre begåvade textildesigners. De arbetar ihop med en stickfabrik på Island. Nånkåtån (utläses ”icke-bomull”) är en veteran från internationell jeansbusiness. Hans ambition är att skapa uthålliga textila alternativ till bomull, som är enormt skadlig för både människor och miljö.

En ny grön våg för hållbarhet drivs idag av unga människor världen över. De tar fasta på begrepp som autenticitet och delande inom bl a konsthantverk och hantverk som massproducerad design.

För att en produkt ska kunna betecknas som hållbar, räcker det inte längre med att den är ”naturlig”. Minst lika viktigt är att vi konsumenter får veta varans ursprung. Är den etiskt ok? Svaret på frågan är viktigt för rättvisan i världen och för möjligheterna att leva långsiktigt i den.

Utgångspunkt för utställningen har varit boken Köp dig fri! Om design, överlevnad och konsumtion, 2012, skriven av designjournalisterna Ingrid Sommar och Susanne Helgeson.