Slow Art

-
Slow Art är en utställning där teknik, material och mödosamma arbetsprocesser har särskild betydelse. Det handlar om att göra saker väl istället för snabbt, kvalitet istället för kvantitet. I utställningen visas ett 20-tal föremål i gränslandet mellan konst och konsthantverk.

Utställningens föremål är omsorgsfullt tillverkade i glas, keramik, textil och metall. Den gemensamma nämnaren är att verken har tagit lång tid att tillverka. Bland konstnärerna finns Helena Hörstedt, Mafune Gonjo, Sebastian Schildt, Helena Sandström och Pasi Välimaa.

Slow Art är en nutida företeelse inom formvärlden och handlar om perspektiv på tid och tillverknings-processer.

Andra nutida slow-rörelser är t ex Slow Food (i motsats till Fast Food), Slow Travel, Slow Craft, Slow Design, Slow Fashion, Slow Media och Slow Consumption. Inom Slow Movement propagerar man för en tillvaro, som inte styrs av en ständig kamp mot klockan, ekonomisk profit och kortsiktig köp-slit-släng-konsumtion.


Sedan industrialismens etablering under 1900-talets första hälft har hantverksskicklighet inte tillmätts något högre värde. Men ändå utvecklar man idag sin konstnärliga kreativitet genom att fördjupa sig i hantverkstekniker. Det kan vara svårt att förstå. Kanske till och med verka lite skrämmande och provocerande. För vad är det egentligen utövarna uppnår i sitt omständliga arbete? Varför fortsätter Tore Svensson att hamra skålar ur kallt järn, trots att hans kropp inte klarar den hårda påfrestningen mer än ett par timmar om dagen? Drivkraften är tillfredsställelsen i att utmana sig själv, genom att sätta sin uthållighet och tekniska skicklighet på prov. Något som inte kan köpas för pengar.


Utställningsproducent: Nationalmuseum i samarbete med Falkenbergs museum