Ur björk

-
Hur många föremål finns det i en björk? Den frågan ställde sig Knut Östgård, slöjdareoch initiativtagare till projektet Ur Björk. Tillsammans med 21 andra slöjdare delade han på en 25 meter hög björk.

Knut Östgård hade länge närt drömmen om ”att slöjda upp en hel björk”. Allt skulle användas! Under sex månader, perioden 2013-2014, fick han chans att förverkliga den tillsammans med de andra 21 slöjdarna som bjöds in att delta i projektet. Alla är hemmahörande i Västra Götaland och Värmland med ett halländskt undantag. De förädlade björken till 390 bruks- och konstföremål. Allt från stövlar till ett par skidor, stolar till finurliga målarverktyg. Totalt värderade till 250 000 kr - en värdeökning på mer än 40 gånger.

Ett par timmar i snickarboden är ju värt några tusenlappar i rent välbefinnande.

I en forskningsundersökning utförd av Pöyry på uppdrag från Skogsindustrierna, har man simulerat vad som händer om man gör biodiesel av 6 miljoner kubikmeter ved. Utbytet av dessa värden blev ca 6 miljarder kronor samt skapade 300 arbetstillfällen. Vid förädling till träprodukter skapades istället 17 000 arbetstillfällen och värdet på produkterna uppgick till 40 miljarder.

I Projektet Ur Björk har samma modell konkretiserats, om än i mindre skala. Här är värdeökning beräknad till över 40 gånger jämfört med om björken blivit timmer. Att slöjden också innehåller värdet av investeringar i egenutveckling, kreativitet och livskvalitet hade också kunnat vara intressant att mäta.