Visualizing Complexity

-
Visualizing Complexity är en utställning som mer ställer frågor än ger svar på frågor om att sovra i dagens massiva informationsflöde.

Det är masterstudenter på HDK Design som visar sina kommentarer om möjligheter att urskilja och visualisera i ett globalt ökande flöde av data och intrikata nätverk. De konkretiserar och ger form åt tankar inom ämnet. Frågor ställs, som gärna vill mana till spännande samtal om ämnet.

Målet med kursen har varit att formge ”provotyper” – objekt som provocerar och problematiserar våra perspektiv.

Medverkande studenter:
Märta Karlsson
Nathalie Dackelid Johansson
Noeleen Doheny
Milena Faé Velho
Klara Lindqvist

Projekt om lera, Märta Karlsson

Producent: Masterstudenter, HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg.

Toppbild:
Textil installation, Nathalie Dackelid