Weaving Dress

-
Whole-garment weaving av Linda Dekhla

Efter visningar i Köpenhamn, Stockholm och London anländer i höst Linda Dehklas examensarbete Weaving Dress till Projektrummet på RIAN designmuseum.

Exprimentell textildesign med fokus på
form, material och tillverkning

En av Linda Dehklas kreationer

Inom arbetet har Linda Dekhla undersökt metoden whole-garment weaving (hela-plagget-vävning) som experimentell design och konstruktionsmetod. 

Metoden grundar sig i att tyget vävs som en dubbelväv, vilket skapar ett slutet rör/ficka som sedan klipps upp på olika sätt för att släppa in kroppen.

I Weaving Dress har avsikten varit att koppla samman form, material och tillverkning – en interaktion mellan mode och textildesign.

Linda Dekhla innehar en MFA examen i mode från Textilhögskolan i Borås.

Fotograf: Jan Berg