Yes, but why? Why but yes. (no.3)

-
Maria Johanssons stora förebild och inspiratör är problemlösaren, reparatören och den påhittige uppfinnaren. Den som fixar och tar till vara. Sätter samman till nytt - gärna i oväntade kombinationer.

Förr var det självklart att använda en sak till materialet var helt förbrukat. Idag är vi tyvärr sämre på att återanvända, tycker Maria Johansson.

– Det största arbetet är att få till en helhet där delarna ser trovärdig ut tillsammans. Det ska se ut som att de alltid har suttit ihop, säger Maria Johansson.

Form följer funktion lyder devisen från modern-ismen. Detta begrepp kastar Maria Johansson om och gör till något helt annat i sina egensinniga objekt. Hon designar inte funktion, utan tankar om funktion. På så vis vill hon få oss att se på våra vardagsföremål med nya ögon.

Maria Johansson. Foto: Frida Lenholm

Maria Johansson (född 1979) är konstnär, designer och konsthantverkare. Hennes arbete består av att samla, leta, demontera, konstruera, kombinera, integrera, arkivera och använda igen. Hon plockar komponenter från exempelvis gammal elektronik och sätter samman med egentillverkade delar, i nya oväntade kombinationer. Det som vi annars sorterar ut som kasserat, lyfter hon upp och gör till synnerligen fantasitriggande och lekfulla skapelser. Objekten titulerar hon Föremål.

Utställningen Yes, but why? Why but yes. (no.3) är en vidareutveckling av en utställning tidigare visad på bl.a. Glass Factory i Boda. På Falkenbergs museum har den kompletterats med nyproducerade verk. Maria Johansson kommer också arbeta platsspecifikt för att lyfta fram lokalens särskilda och kanske ofta förbisedda egenskaper. Hon markerar snillrikt det som annars kan ses som störande och oönskat i en utställningslokal.

Maria Johansson har sedan 2009 en magisterexamen från Konstfack, institutionen för Keramik & glas och är representerad i Röhsska museets samlingar. Under 2014 blev hon tilldelad tvåårigt arbets-stipendium från Konstnärsnämnden och nominerad för bästa konsthantverk i Design S, Sveriges nationella designutmärkelse. Hon är född och uppvuxen utanför Laholm i Halland men numera bosatt i Stockholm. Yes, but why? Why but yes. (no.3) blir hennes första separatutställning i Halland.