Worldwide Workshop: The Craft of Noticing

-
Nicolas Cheng

Nicolas Cheng är en kinesisk-svensk smyckekonstnär vars arbete behandlar frågor om konsthantverkets roll och potential i en globaliserad värld som är starkt påverkad av människans framfart. I projektrummet presenterar Cheng ett urval av de projekt han genomfört som doktorand på HDK – Högskolan för Design och Konsthanverk mellan åren 2015 och 2019.

En av hans främsta forskningsfrågor har varit att undersöka vad som händer om hantverket lyfts ur den klassiska studiopraktiken och istället placeras i en komplex socio-politisk och ekonomisk kontext. Med alternativa material härrörande från postindustriella rester och avfall rör han sig bort från den linjära modell av produktion, utvinna – producera – kassera, som definierat större delen av den industriella eran, mot en mer cirkulär modell som går ut på att skörda – vårda – sanera.