Konsert: I vardagens dramatik – verk för lera, keramiker & musiker, 15.00

I vardagens dramatik

I vardagens dramatik

I vardagens dramatik är ett nyskrivet musikstycke av Rosali Grankull, inspirerat av Hertha Hillfons arbete och person. Tonsättaren framför själv sitt verk på akustiska och elektroniska instrument tillsammans med keramikern Sandra Österling. Rosali Grankull beskriver stycket som ”variationer över lera, strängar och objekt – klangliga händelser och aktiviteter”.

Rosali Grankull (f. 1984), verksam i Göteborg, är en tonsättare som ofta arbetar experimentellt. Genom att öppna kompositionsprocessen för oväntade samarbeten vill hon tillgängliggöra konstmusiken för fler. Hennes arbete har uppmärksammats med flera stipendier, bland annat Västra Götalandsregionens arbetsstipendium 2020 och Göteborgs stads kulturstipendium samma år. Hon invaldes i Föreningen Svenska tonsättare 2017.

Sandra Österling (f. 1988) är utbildad i keramikkonst på nuvarande HDK-Valand i Göteborg och har erfarenhet från utställningar och residens i Sverige och utlandet. Hon är född i Varberg och verksam i Göteborg där hon varit med och startat ateljéföreningen och aktivistgruppen Flick som från en feministisk utgångspunkt arbetar för att ge keramiken en större synlighet.

Verket I vardagens dramatik är specialbeställt i samband med Hertha Hillfon-utställningen på Rian och hundraårsminnet av konstnärens födelse. Konserten är ett uruppförande och genomförs i samarbete med Musik Hallandia och föreningen Hertha Hillfons vänner. Uruppförandet är liksom flera andra aktiviteter under Hertha Hillfons jubileumsår stöttat av Barbro Osher Pro Suecia Foundation.

Konserten ges i Kuben, entréhallen till Falkenbergs stadshus och är ca 30 minuter lång. Antalet platser är begränsat. Boka din plats via museibokning@falkenberg.se Ange antal önskade biljetter, namn samt telefonnummer. Konserten är kostnadsfri.

I Kuben visas också fem större verk av Hertha Hillfon t.o.m. 29 augusti som en del av Rians Hillfonutställning.