Mar 20, 2018 09:39

Ny museichef: Love Jönsson

RIAN designmuseum får från 1 april 2018 en ny museichef. Love Jönsson är född 1975 och har arbetat i en rad olika roller inom design- och konsthantverksvärlden sedan slutet av 1990-talet. Den 1 april 2018 tillträder han som museichef och konstnärlig ledare för Falkenbergs museum med uppdragen RIAN designmuseum och Stadens nycklar samt ansvaret för den offentliga konsten i kommunen.

Love Jönsson

Åren 2005–2011 var Love gästlärare vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och 2011–2017 var han intendent vid Röhsska museet. Hans konstkritiska författarskap är internationellt uppmärksammat och han har fått texter översatta till ett dussintal olika språk. Vid sidan av sitt arbete inom högskole- och museivärlden har Love Jönsson också en rad styrelseuppdrag inom både offentlig och privat sektor, bland annat som ledamot av Bildkonstnärsfonden och Nämnden för Hemslöjdsfrågor samt som ordförande för Göteborgs slöjdförening.

Love Jönsson blir museets tredje chef sedan starten 1991.
– Jag är supernöjd med Love som ny museichef för Falkenbergs museum. Han har fått i uppdrag att tillsammans med museets medarbetare fortsätta att utveckla RIAN designmuseum, Stadens Nycklar och den offentliga konsten i Falkenberg. Att utveckla designuppdraget och aktivt delta i det regionala utvecklingsarbetet inom konstområdet är prioriterat, säger kultur- och fritidschef Jan P Bordahl.

Love, som sedan tidigare känner väl till museet, säger:
– RIAN designmuseum i Falkenberg har under de senaste åren klivit fram som en av de främsta utställningsplatserna för design och konsthantverk i Sverige. Jag ser fram emot att tillsammans med museets medarbetare fortsätta arbetet med att etablera museet som ett självklart besöksmål för både den lokala och nationella publiken. Ett viktigt led i arbetet blir att långsiktigt stärka nätverken med andra museer och utbildningsinstitutioner på både regional, nationell och internationell nivå.

– Falkenbergs museum är en spännande verksamhet eftersom museet har olika uppdrag: förutom designuppdraget också ett kulturhistoriskt uppdrag samt ansvaret för den offentliga konsten i Falkenberg. Att skapa kontaktytor mellan de olika uppdragen, till exempel genom att arbeta med tydliga kulturhistoriska perspektiv i designhistoriska utställningar eller att låta visningar av samtida internationellt material få en resonansbotten i lokala historiska platser och sammanhang, kommer att bli en stimulerande uppgift.