En annan landsbygd - Om gestaltad livsmiljö på landsbygden

Äntligen kan vi meddela att boken En annan landsbygd – om gestaltad livsmiljö på landsbygden av arkitekten Angelica Åkerman har lanserats!

Om det offentliga samtalet om arkitektur och bostadspolitik gärna fokuserar på storstadens problem och utmaningar, vänder En annan landsbygd i stället blicken mot byar, gamla bruksorter och avfolkade kustsamhällen. Genom intervjuer med arkitekter, forskare, kulturarbetare och andra eldsjälar ger boken inblick i hur man kan arbeta med lokal planering och utveckling i mindre samhällen. Tonvikten ligger på att låta intervjupersonernas personliga engagemang och kunskaper komma till uttryck. Men författaren ramar också in intervjuerna med historiska och teoretiska perspektiv. En fråga som återkommer i boken är vem som ska ta ansvar för bostadsbrist och utveckling på mindre orter – är det självorganiserat, ideellt arbete som är nyckeln till framgång eller borde det offentliga ta ett större ansvar?

Boken är utgiven av Rian designmuseum med stöd av arkitekturforskningsstiftelsen ARQ och publiceras i anslutning till utställningen En annan landsbygd som premiärvisades på Rian designmuseum i Falkenberg 2020.

Omslagsbild av boken En annan landsbygd, ISBN 9789197112741